Disclaimer / verklaring van afstand

Kennisgeving aan iedere gebruiker van deze website. KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. heeft zijn beste professionele vermogens aangewend bij het opstellen en publiceren van alle informatie op deze website van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.. Wij hebben geprobeerd om zeker te stellen dat alle informatie correct en actueel was op het moment van publicatie.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. biedt geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de resultaten die worden verkregen na gebruik van deze informatie.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid van de informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke claims van derden ook, ten aanzien van verliezen of schades.

Indien de gebruiker merkt of meent dat Handelsmerken, Handelsnamen, auteursrechten, patenten of andere industriële eigendomsrechten worden betwist of geschonden door een derde partij, dan zal deze ogenblikkelijk KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. hiervan op de hoogte stellen en zich toeleggen op het verlenen van assistentie aan KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. door de noodzakelijke stappen te ondernemen om de rechten ervan te beschermen.

De informatie in deze website bevat geen bevestiging van een verkoopaanbod, noch de indiening van een aanbod tot de koop van welk product of welke dienst ook, en er dient niets op te worden gebaseerd in verband met welke investeringsbeslissing ook.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. kan op elk tijdstip de informatie op deze website wijzigen zonder melding en verplicht zich er niet toe deze informatie te actualiseren.

Links
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van welke gelinkte site ook, noch welke link die in een gelinkte site wordt vermeld ook. De hypertext links die hier worden vermeld dienen slechts het gemak en de vermelding van een link impliceert geen goedkeuring van de site waarnaar wordt gerefereerd.

Auteursrechten
De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht. Echter, KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. verleent u hierbij de toestemming om tekst van het publieke gedeelte van de website te bewaren of te vermeerderen. Vanwege het auteursrecht is het niet toegestaan om afbeeldingen of grafieken/ kaarten die in deze website worden weergegeven te bewaren en/of te vermeerderen.

Redactie
Voor aanvullende informatie over de inhoud van de website neemt u s.v.p. contact op met:
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Afdeling Marketing
E-mail: marketing2@dnl.kyocera.com

De informatie wordt u geboden op grond van het EU Directief 2000/31/EC. Voor meer informatie hierover neemt u s.v.p. contact op met uw juridisch adviseur.

Board of directors van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
• Mr. Takahiro Sato
• Mr. Katsumi Komaguchi
• Mr. Etienne Hendriks

Voor gegevens over de handelsregistratie die van toepassing is op onze dochtermaatschappijen, kijkt u s.v.p. naar de registratiegegevens van de International Chamber of Commerce (de mondiale overkoepelende organisatie van Kamers van Koophandel) die het dichtst bij ons landskantoor is gelegen.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. heeft het volgende BTW-nummer: NL800172760B01

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. registratie Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 33226890

Privacyverklaring
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. stelt uw bezoek aan onze website zeer op prijs. Bij KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. is het onze belangrijkste zorg om uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. We willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt. Door de website te bezoeken of door hem te gebruiken, stemt u in met onze Juridische Bepalingen (Legal Terms) zoals uiteengezet. KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. voldoet aan het EU Data Protection Directive en de bijbehorende nationale wetgeving; raadpleegt u s.v.p. de van toepassing zijnde EU-directieven.

Persoonsgegevens
In sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij de bestelling van gedrukte artikelen, kan KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. u een formulier geven waarin gevraagd wordt om persoonlijke informatie te verstrekken. Het staat u geheel vrij om hieraan deel te nemen. Wij hebben uw persoonsgegevens uitsluitend nodig om uw verzoek correct in behandeling te kunnen nemen. Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld: KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. deelt geen gegevens met derden.

Veiligheid
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. erkent dat privacy en veiligheid van het grootste belang zijn en wij hebben er erg veel energie in gestoken om te verzekeren dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. Om de hoogste veiligheidsnormen te kunnen garanderen, hanteren wij beveiligingsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak. Onze veiligheidmaatregelen worden voortdurend geactualiseerd zodra er nieuwe technologie beschikbaar komt. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een verandering in het gebruik van cookies.

Cookies
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. en haar handelsmaatschappijen gebruiken cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en om onze websites dienovereenkomstig te verbeteren. Een cookie is een small text file dat met uw toestemming wordt geplaatst op de hard drive van uw computer. U kunt te allen tijde het gebruik van cookies activeren of deactiveren. We hebben echter op alle mogelijke manieren geprobeerd om te zorgen dat onze website net zo goed zal werken, ook wanneer u het gebruik van cookies niet toestaat. Niet alle cookies zijn het zelfde. Er zijn twee soorten cookies: tijdelijke cookies en log cookies. Een tijdelijke cookie wordt gebruikt om de gebruikerssessie te onderhouden en om de server te melden welke volgende pagina dient te worden opgeroepen. Log cookies vertellen ons welke pagina’s worden gebruikt. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en om beter tegemoet te komen aan uw behoeften. Een cookie bevat echter uitsluitend technische informatie, het vertelt ons niet uw e-mailadres of wie u bent.


De informatie onder de juridische verklaringen en bepalingen is op geen enkele wijze bedoeld als een vervanging voor welke schriftelijke overeenkomsten die zijn getroffen door de EMEA dochtermaatschappijen of geaffilieerde bedrijven van KYOCERA Document Solutions met derden ook. In het geval dat er een onbedoeld conflict bestaat, prevaleert de lokaal gesloten Overeenkomst. In het geval dat er een zakelijke relatie bestaat, waarbij er tot op heden nog geen passende tekst bestaat om de bovenstaande punten te dekken, dan zal de tekst onder Juridische Verklaringen en Bepalingen van toepassing zijn, indien de lokale omstandigheden dat toestaan.

© KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.